Informacja dotycząca ankiet

Szanowny Pacjencie,

podczas pierwszej wizyty w Dentarii zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety, którą następnie wspólnie omówimy. Rzetelne wypełnienie ankiet,  może mieć wpływ na Twoje dalsze leczenie, dlatego istotne jest aby szczegółowo i uczciwie odpowiadać na pytania. Informacje, które nam przekażesz, mają wpływ na tworzony indywidualny plan leczenia.

Wszelkie podane  informacje są objęte tajemnicą lekarską i stanowią integralną część karty pacjenta.

śledź nas na: