Certyfikat wyrobu medycznego klasy lla dla Invisalign

Z przyjemnością
informujemy, że system Invisalign i nakładki retencyjne Vivera firmy Align Technology uzyskały certyfikat wyrobu medycznego klasy lla Unii Europejskiej. Certyfikat został wydany na podstawie danych zebranych i
zweryfikowanych przez DEKRA Certification BV, niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby medyczne w UE.

Align Technology jest pierwszą w Unii Europejskiej firmą, która uzyskała certyfikat WE klasy IIa dla nakładek przezroczystych i retencyjnych, co oznacza, że konstrukcja systemu Invisalign i nakładek retencyjnych Vivera spełnia ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i właściwości użytkowych wskazane w DYREKTYWIE RADY 93/42/EWG oraz DYREKTYWIE 2007/47/WE.