Regulamin

Rękojmi udziela DENTARIA – wszechstronna stomatologia,  dla poszczególnych zabiegów na określony czas , który jest liczony od momentu wykonania usługi stomatologicznej:

– wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy
– stomatologia zachowawcza – wypełnienie kompozytowe w zębach stałych u dzieci – 1 rok

– stomatologia zachowawcza – wypełnienia kompozytowe w zębach stałych – 2 lata
Istnieją jednak sytuacje, w których Pacjent przez wzgląd na duże braki w uzębieniu, obciąża zbyt mocno wypełnione zęby i dochodzi do pęknięcia lub złamania.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – brak tzw. strefy podparcia, gwarancji udzielamy na okres 1 roku.
Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat.

– leczenie endodontyczne (kanałowe) – 3 lata
– uzupełnienia protetyczne wyjmowane (protezy całkowite i częściowe) – 3 lata
– uzupełnienia protetyczne stałe (korony, mosty) – 5 lat
– implanty – 10 lat

Warunkiem rękojmi jest przestrzeganie harmonogramu wizyt kontrolnych i profilaktycznych . Odbywają się one zazwyczaj co 6 miesięcy , jednak ze względu na indywidualne warunki zdrowotne i nawyki higieniczne lekarz prowadzący może wyznaczyć inną częstotliwość wizyt.

Rękojmia nie obejmuje:
– prac tymczasowych: koron tymczasowych, protez tymczasowych osadzanych bezpośrednio po usunięciu zębów,
– elementów mocujących (klamry, zasuwy) oraz podścieleń protez wyjmowanych,
– prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.

Jeśli po leczeniu zachowawczym (uzupełnieniu kompozytem ubytku próchnicowego w zębie) konieczne jest przeprowadzenie leczenia endodontycznego (kanałowego) wówczas Pacjent ponosi tylko koszt tego leczenia natomiast ponowne założenie wypełnienia jest w ramach już poniesionej wcześniej z tego tytułu opłaty.

Rękojmi nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:
– niedostatecznej higieny jamy ustnej
– nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
– nieprzestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych i profilaktycznych
– nieszczęśliwych wypadków
– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i inne)
– urazów mechanicznych
– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

Gwarancją nie są  objęte procedury : leczenie w podtlenku azotu, w narkozie, sedacji wziewnej lub przy użyciu znieczulenia

 

śledź nas na: